نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای

انبار آنلاین انبار آنلاین (149)

لینک مقاله های انبار آنلاین در این صفحه گردآوری شده است. انبار آنلاین محصول شرکت دات نرم افزار است.

آشنایی با حسابداری خدمات

می دانیم که شرکت های خدماتی، مجموعه های هستند که آثار فعالیتی آن ها ملموس نبوده و در قالب یک کالا عرضه نمی گردد.

نقش حسابدار در کسب و کارهای کوچک

از آنجا که اکثر صاحبان کسب و کارها به دنبال پس انداز کردن پول هستند، ممکن است گمان کنند که از پس هزینه های استخدام یک حسابدار بر نمی آیند.

معرفی بخش عمده هزینه نگهداری کالا

روشن است که موجودی کالا، برای فروشگاه دارای هزینه‌هایی خواهد بود، هدف سیستم کنترل موجودی، ضمن رفع نیاز سازمان، بهینه کردن مجموع این هزینه‌ها خواهد بود.
نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای