نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای

انبار آنلاین انبار آنلاین (388)

لینک مقاله های انبار آنلاین در این صفحه گردآوری شده است. انبار آنلاین محصول شرکت دات نرم افزار است.

لودسل Load Cell چیست؟

لودسل حسگری است که در سیـستم های تـوزین مورد استـفاده قـرار می گیرد و برای اندازه گیری وزن و نـیرو بکار می رود.
نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای