نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای

انبار آنلاین انبار آنلاین (134)

لینک مقاله های انبار آنلاین در این صفحه گردآوری شده است. انبار آنلاین محصول شرکت دات نرم افزار است.

معرفی بخش عمده هزینه نگهداری کالا

روشن است که موجودی کالا، برای فروشگاه دارای هزینه‌هایی خواهد بود، هدف سیستم کنترل موجودی، ضمن رفع نیاز سازمان، بهینه کردن مجموع این هزینه‌ها خواهد بود.
نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای