تست هوش دایره اعداد

اگر به تست های هوش علاقمند هستید و می خواهید IQ خودتان را بسنجید ، با ادامه مطلب همراه باشید

تست هوش

 پاسخ :

با توجه به شکل برای به دست آوردن پاسخ، دو بخش مقابل هم را در نظر بگیرید. ما در اینجا دو بخش ( 4،4،8) و (6،2،4) را به طور مثال انتخاب کرده ایم.
دو عدد بیرونی را در هم ضرب کنید( 16=4*4) و حاصل آن که 16 می شود را از جمع دوعدد بیرونی بخش مقابل (8=2+6) کم کنید. عدد مورد نظر در بخش داخلی دایره به دست می آید. (8=8-16)
همین طور (12=6*2) را از جمع دو عدد بیرونی بخش مقابل (8=4+4) کم کنید عدد مورد نظر در بخش داخلی دایره (4=8-12) به دست می آید.
از همین روش استفاده کنید و جواب علامت سوال را به دست آورید.
به جای علامت سوال x در نظر بگیرید که حاصلضرب آن با عدد 3،  3x می شود و در بخش روبرو (10=5+5) را در نظر بگیرید، سپس (11=3x-10) که حاصل x برابر است با عدد 7
زهرا صانعی

پست قبلی

نکاتی برای حضور مؤثر در رقابت تبلیغاتی

پست بعدی

سریع‌ترین ابررایانه جهان در راه است

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.