كارآفرینی به زبان علم

تئوری امکانگرایی یک فلسفه فکری است که کارآفرینان را در راه اندازی یک کسب و کار جدید یاری می‌دهد.

تئوری امکانگرایی یک فلسفه فکری است که کارآفرینان را در راه اندازی یک کسب و کار جدید یاری می‌دهد.
امکان‌گرایی یعنی امکان خلق اهداف ممکن با استفاده از امکانات موجود که مشتمل بر 5 اصل است:

اصل اول: 

راه‌اندازی کسب و کار با امکانات موجود. تحقیقات نشان می‌دهد که کارآفرینان 3 امکان بزرگ در دست دارند که عبارتند از: 
من کی هستم؟ ( اشاره بر ویژگیهای فردی شخص کارآفرین )
من چه میدانم؟ ( اشاره بر تجربیات کاری و یا تحصیلات فرد کارآفرین )
من چه کسانی را می‌شناسم؟ (اشاره به ارتباطات کاری و شخصی فرد کارآفرین که می‌تواند او را در یافتن محصولات و خدمات جدید، بازارهای جدید، دسترسی به منابع مالی  و ... یاری رساند )

اصل دوم: 

ضرر قابل تحمل. یعنی کارآفرین باید صبر و تحمل داشته باشد و به دنبال منافع آنی نبوده و سود بلند مدت را مد نظر قرار دهد و سودهایی که در موقعیت فعلی چشم پوشی می‌کند به مثابه ضرر قابل تحمل ببیند.

موفقیت
اصل سوم: 
شراکت. یعنی رابطه ای بلند مدت با همه ذی نفعان داشته باشد.

اصل چهارم: 
اصل لیموناد. یعنی از هر اتفاقی چه خوب و چه بد برای کسب و کار خودمان استفاده کنیم.

اصل پنجم: 
کنترل به جای پیش بینی. یعنی عمل گرا بودن و مرد میدان بودن به جای تکیه بر اطلاعات و پیش بینی ها به خصوص در مورد آینده.

پست قبلی

شش ویژگی مهم بهینه سازی وب سایت

پست بعدی

چهارده عامل مهم در ارتقاء برند

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.